Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de ABU cao voor uitzendkrachten en de algemene voorwaarden van de ABU van toepassing